"Om jag hade vingar"

"Om jag hade vingar"
Google Plus
Pinterest
Fast man föds ur ett ägg så behöver man inte bli en fågel.